DELA

Cheferna som satsar på sina barn

Tre män i chefsposition vid Ålands landskapsregering har på olika sätt valt att satsa på sina barn i år. Att vara helt ledig från jobbet är dock inte det lättaste även om ambitionen finns.
– Jag är knappast tillgänglig när som helst, är man med barnen så är man, säger Niklas Karlman.
Förvaltningschef Arne Selander, administrationschef Sören Silverström och trafikavdelningens chef Niklas Karlman har alla småbarn. På olika sätt satsar de i år extra tid på sina avkommor.
Arne Selander har figurerat i spalterna den sista tiden eftersom han valt att göra lite annorlunda. Istället för att ta ut föräldraledighet är han ledig på fredagar hela 2010.
– Jag har sparat semesterdagar sedan tre, fyra år tillbaka. Vi får en semesterpenning som motsvarar nästan en halv månadslön och den kan omvandlas till ledighet. Vi har uppmuntrats under årens lopp att omvandla penningen till ledighet för att spara pengar och särskilt i år när vi har en situation där man vill permittera.
Totalt har han sparat 30 dagar och lägger till årets 18 dagar.
– Jag har länge planerat att när barnen är så stora att min fru kan börja jobba igen ska jag ta ledigt. Detta för att barnen inte ska behöva vara fem dagar på dagis.

Förankrade planerna
I månadsskiftet november-december informerade han lantrådet om sina planer.
– Min ledighet fungerar så att jag själv bestämmer, jag har ju ingen chef. Men jag jobbar nära politikerna och i synnerhet lantrådet därför kändes det självklart att förankra planerna hos dem, säger Selander.
Han är själv övertygad om att det fungerar.
– Det handlar om prioriteringar. Vissa saker måste jag välja bort och så måste jag arbeta effektivare. Vissa dagar blir längre vilket är naturligt i den position jag har.
Läs mer i papperstidningen!

MALIN TILLSTRÖM