DELA

Chef vill hålla k-märkningar

Staden skall inte lyfta av k-märkningarna från de gamla byggnaderna vid Lilla Torget i centrum anser kultur- och fritidschef Maria Hägerstrand Mattsson.
I sin beredning av frågan inför kultur- och fritidsnämndens möte nästa vecka hänvisar hon dels till museibyrån som är klart emot en avlyftning och också till att byggnaderna, det vill säga Kinohuset, Indigohuset, Glashyttan, Bagarstugan och Nylundska huset, bildar en viktig oas i kvarteret.
Hägerstrand Mattsson påpekar att den oasen kan få ännu större betydelse om Ålands ömsesidiga försäkringsbolag förverkligar den stora exploateringsrätt som beviljats på den såkallade Zeipelstomten.
– Vårdandet av kulturarvet är en gemensam angelägenhet. Detta gör att det är pedagogiskt viktigt att det finns möjligheter att på olika sätt stöda dem som äger k-märkta fastigheter. Resultatet kommer sannolikt annars att bli en ovilja att överta och vårda dessa byggnader, skriver kultur- och fritidschefen.
Ägarna till byggnaderna har anhållit om att k-märkningarna skall avlyftas bland annat med motiveringen att de behandlas orättvist. Stadsstyrelsen har bett om ett utlåtande av kultur- och fritidsnämnden. (tt-s)