DELA

Checklista underlättar i stöddjungeln

DUV, De utvecklingsstördas väl på Åland, har tagit fram en checklista där alla stödåtgärder för handikappade finns med. På det sättet hoppas man underlätta både för kommuner och familjer.
– I dag får vi slåss för våra rättigheter, säger ordförande Mikael Holm.
Alla handikappade har rätt att få en individuell serviceplan av kommunen, en plan som görs upp efter brukarens behov och där allt från berättigade stödåtgärder till individuella behov finns med.
DUV har under hösten sammanställt en mall för hur en serviceplan kan se ut. Listan ska fungera som ett redskap för både personer med funktionsnedsättning och för de instanser som jobbar med dem.
– Men det är kanske främst en checklista för familjerna, säger Mikael Holm.
Här finns allt det som de anhöriga ska tänka på när de går till kommunerna och gör upp en serviceplan, berättar verksamhetsledare Susan Enberg. Det är nämligen mycket att hålla reda på – en djungel av byråkrati.
I dag är det ofta den som skriker högst som får mest hjälp, något Mia Grönlund, mamma till en treårig pojke med funktionshinder, är kritisk till.
– Alla ska ha samma rätt till hjälp, det ska inte vara upp till föräldrarnas förmåga.

Efterlyser LR-förslag
Landskapsregeringen borde sätta sig ner och fundera på hur stödet till de handikappade ska koordineras, anser DUV. I dag finns det upp till 41 stycken olika kontakter som måste tas för att den handikappade ska få alla stöd som han eller hon har rätt till.
De minsta åländska kommunerna har inte de resurser och kunskaper som krävs för att kunna erbjuda rätt hjälp, säger Mikael Holm.
– De lever inte upp till de åtaganden de är åsatta att serva sina kommuninvånare med.

Rop på hjälp
För ett år sedan skickade DUV en skrivelse till de åländska beslutsfattarna. Det handlade om hur man ska kunna förbättra livssituationen för berörda familjer och medlemmar.
Skrivelsen gick bland annat ut till samtliga politiska partier, ÅHS och kommunerna. Enligt Susan Enberg är det endast landskapsregeringen som visat ett intresse för att försöka förbättra de handikappades villkor.
DUV:s checklista finns på hemsidan www.duv.ax

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax