DELA

Chans för unga att diskutera politik i helgen

Ett tillfälle för ungdomar att göra sin röst hörs och att vara med och påverka. Så beskriver arrangörerna det seminarium som ordnas på lördag.
– Många tycker att politiken är grå och tråkig. Den stämpeln vill vi få bort, säger Jannik Svensson.
Vad innebär politik? Tomma löften och obegripliga ord? Eller en chans för ungdomar att vara med och påverka det samhälle de lever i? Det är några frågor som diskuteras under helgens seminarium och workshops.
Evenemanget har fått namnet ”Tänk bakåt”. Det handlar om hur ungdomarna vill att deras inflytande ska se ut om några år och hur man ska nå dit. Utifrån svaren kan man bena ut vad som kan göras i dag och i framtiden.
– Det handlar om att vi ska närma oss nutiden genom ett framåtperspektiv, säger Riikka Åström, vikarierande ungdomskonsulent vid landskapsregeringen.
Arrangörerna har även bjudit in företrädare för de politiska partierna till en paneldiskussion. Moderator är Christian Pleijel.

Ungt initiativ
I arbetsgruppen, som alltså tagit initiativ till höstens ungdomsparlament, sitter Jannik Svensson (liberala ungdomsgruppen), Axel Jonsson (Ålands framtids ungdomsgrupp), Joakim Wennström (Unga Moderaterna), Ronny Illman (Unga Moderaterna), Lucas Pentinsaari (Unga obundna), Simon Holmström (Unga obundna), Nicolas Parisse (Röd ungdom) och Benjamin Rostén (politiskt obunden).
Seminariet, som hålls i lagtingets auditorium klockan 13-16.30, är öppet för alla ungdomar från cirka 15 år. Gruppen har valt att inte sätta någon övre åldersgräns.
Anmälningar görs till riikka.astrom@regeringen.ax senast på torsdag.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman