DELA

Champagneanmälare förvånad över milda straffet

Anmälaren Ville Peltokorpi är förvånad över att biträdande justitiekansler ger landskapsregeringen bara en anmärkning för bärgningen och försäljningen av vrakchampagnen.
Det var dykaren och juridikstuderanden Ville Peltokorpi som anmälde landskapsregeringen till justitiekanslern. Han ansåg att flaskorna inte borde ha bärgats och sålts på auktion.
– Biträdande JK konstaterar att landskapsregeringen brutit mot både lagens anda och mot god förvaltningssed, vilket var ganska förutsägbart. Ändå vidtas inga ytterligare åtgärder, och framför allt är JK inte alls intresserad av hur landskapsregeringen tänker göra med vrakfyndet i fortsättningen, säger han till Nya Åland.
Nu bör landskapsregeringen lyfta frågan till internationell nivå och diskutera hur man ska göra.
– Om man planerar på ett bra sätt så kan man säkert dra nytta av vrakchampagnen på ett etiskt sätt. Nu har man kunnat konstatera att det inte är lönsamt att sälja champagnen och kostnaderna har varit verkligt stora.
Tyvärr, säger han, gick mycket information förlorad när champagnelasten lyftes upp så hastigt. Vraket borde ha undersökts och dokumenterats, lasten borde ha fått en plats i det sammanhang där den hittades och historien borde ha paketerats ihop till en helhet.
– Flaskorna är inte bara betydelsefulla på grund av sitt innehåll utan främst som en del av helheten.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre