DELA

Centerstöd för utveckling av självstyrelsen

Den finländska centern ger sitt stöd för en utveckling av självstyrelsen.
– Den åländska självstyrelsen måste utvecklas över tiden och regeringen bör tillsätta en kommitté som ser hur dessa detaljer fungerar, säger den nya gruppledaren Kimmo Tiilikainen, som tillsammans med informationssekreterare Pirkko Määttälä från riksdagsgruppens kansli och 14 av riksdagsledamöternas assistenter besöker Åland och Åländsk Center.
Tiilikainen, som också är oppositionsledare i den nya riksdagen, förespråkar ett starkt stöd till kommunerna och kritiserar sammanslagningar.
– Den kommunala självstyrelsen är en viktig princip, folk ska själva kunna bestämma om sin närservice. Vi måste satsa på den inhemska ekonomin, där våra företagare arbetar, säger han.
Den åländska centerbasen Harry Jansson är värd under besöket som han beskriver som värdefullt eftersom det handlar om att ge och skaffa kunskaper.
– Med kunskaper hittar vi rätta personerna att samarbeta med, vi har skaffat oss en kunskapsbas i Helsingfors, säger Jansson. (tt-s)