DELA

Centern vill utveckla och bolagisera

Centern i Mariehamn presenterade i går sitt program för Mariehamns närmaste framtid. Det innefattar näringslivsutveckling och offentligt sparande.
Istället för i blåsväder ville Mariehamnscentern gärna se sig som en ny frisk vind när programmet presenterades i blåsten på Badhusberget vid foten av vattentornet i Mariehamn.
Centern konstaterar i programmet att stadens underskott växer i takt med att företagens vinster krymper.
Programmet återkommer hela tiden till behovet av att tänka nytt på alla nivåer av stadens förvaltning. Strategier och stadsplanering ska hela tiden tänka i termer av inkomster och utveckling.
Stadsplaneringsprocessen i kommunen måste enligt centern vändas om till att skapa möjligheter snarare än förbjuda byggen och idéer.
Kommunens tekniska sida kunde kanske också bolagiseras eller åtminstone utöka samarbetet med andra kommuner, anser Centern.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson