DELA

Centern vill stärka Ålands status

Har Ålands status naggats i kanten av nya EU-konventioner? Kan FN övervaka Ålands nationalitetsskydd? Ska Ålandsöverenskommelsen bli ett formell fördrag?
Centern föreslår att Ålands fredsinstitut ska analysera hur Ålands folkrättsliga status möter nutiden.
Centern vill att landskapsregeringen och lagtinget tillsammans ska inleda en diskussion om hur man ska stärka Ålands folkrättsliga status på internationell nivå.
Ålandsöverenskommelsen, som ingicks 1921, för att garantera Ålands språkliga och kulturella ställning betraktas mer som en sedvanerätt. Överenskommelsen förhandlades fram mellan Finlands och Sveriges delegater, men Sverige nämns inte i överenskommelsen och har inte heller undertecknat den
– Sedan 1950-talet har det inte kommit några officiella utlåtanden eller åtaganden från Sverige. Det har inte varit något aktivt agerande från Sveriges sida, bara diskussioner, säger Harry Jansson (C).

Oklar betydelse
Vad är det då som inte fungerar med Ålandsöverenskommelsen?

– Ingen vet vad den betyder. När man säger att självstyrelselagen är underställd den finska grundlagen är man ute i gråzonen.
– När folkrättsexperter även ger olika konventioner företräde framom Ålandsöverenskommelsen, själva grunden för vår särställning, är vi ålänningar enligt Centerns bedömning på väg att sakta men säkert förlora den internationella dimensionen i vår autonomi, något som enligt Centerns mening förutsätter en helt ny analys av Ålands situation, säger lagtingsgruppens ledare Gun Carlson.
Centern ser det här som en preventiv åtgärd.
– Nu har landskapsregeringen börjat titta på demilitariseringen och neutraliseringen. Man kan utsträcka det till hela Ålandsfrågan, säger Jansson.
Man föreslår att ett omfattande folkrättsligt projekt kan inledas med Ålands fredsinstitut som drivande kraft.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds