DELA

Centern stöder samordnat näringsliv

Handelskammaren, Köpmannaföreningen och Arbetsgivarföreningen samlas snart under en ny takorganisation – Ålands Näringsliv.
Ett välkommet besked som öppnar upp för förbättrad rådgivning och samordning, tycker Centerns lagtingsgrupp.
Gruppen har diskuterat ett flertal näringspolitiska frågeställningar den senaste tiden. Nyligen gästades C – ledamöterna av Ålands Handelskammares vd Daniel Dahlén som berättade om de kommande förändringarna.
– Från Centerns sida hoppas vi att även Företagarföreningen tar steget in i den nya organisationen, säger Gun Carlson.
På det sättet skulle Ålands Näringsliv ha bättre förutsättningar att sköta om rådgivande uppgifter som i dag hanteras inom det offentliga, menar hon.

Skattegränsfokus
Centergruppen understryker även vikten av att arbetet med att förenkla hanteringen av skattegränsen ska ta ny fart. Visserligen är den så kallade tullkodexen inom EU viktigast på lång sikt när det gäller att få till stånd smidigare riktlinjer. Men på kort sikt är det genom att sammanföra tull- och skattemyndigheter i Finland och Sverige som förbättringar kan uppnås, anser Centerns lagtingsledamöter.
När det gäller näringsrättens fortlevnad understryker gruppen behovet av att instrumentets tillämpning moderniseras så att det inte förhindrar enbart andra än finländska bolag att etablera sig på Åland. Gruppen är enig om att näringsrätten skall finnas kvar som en del av nationalitetsskyddet.
– Den fråga vi vill studera närmare är om nuvarande tillämpning av näringsrätten har mer negativa än positiva effekter för det åländska samhället. Har de finska bolagen lärt sig hur man tar sig runt kravet på näringsrätt medan utländska bolag skräms bort oavsett deras språkliga bakgrund? säger Gun Carlson.

Granskar ÅMHM
Centergruppen beslöt även att närmare granska Ålands miljö- och hälsomyndighets (ÅMHM) hantering av de åländska företagarna ”i och med rapporter om att regelverket och inspektionerna märkbart försvårar i synnerhet småföretagarnas vardag”.
– Frågan är om vi måste se över lagstiftningen men samtidigt säkerställa det oerhört viktiga miljö- och hälsoskyddet, sammanfattar Gun Carlson diskussionerna.
Den 4 oktober ordnar Centern ett näringspolitiskt seminarium under rubriken ”Näringspolitikens möjligheter och utmaningar”.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax