DELA

Centern stöder Elisabeth Nauclér

Åländsk Center ställer sig bakom den sittande lagtingsledamoten Elisabeth Nauclér i vårens riksdagsval.
Det formella beslutet tas på partiets styrelsemötet den 26 januari. Men enigheten har varit total när arbetsutskottet undersökt läget på centerfältet, säger partiledaren Harry Jansson.
– Vi har analyserat läget både med lagtingsgruppen och centerstyrelsen. Slutsatsen är att ett samarbete kring den sittande ledamoten är det bästa i dagsläget
Förslaget blir att Centern skall ställa upp sin egen kandidat på en lista där Nauclér är huvudkandidaten.
Lagtingets partier enades nyligen om ett förslag till förnyelse av självstyrelselagen och för att den processen skall löpa på när ärendet når Helsingfors behövs en åländsk ledamot som är mycket insatt i riksdagsarbetet.
Juristen Nauclér är medlem i riksdagens grundlagsutskott och hon har goda förutsättningar att fortsätta med det uppdraget efter valet.
– Det tar en period att bli varm i kläderna. Nauclér har varit mycket aktiv i riksdagen men också på hemmaplan. Hon har varit föredömligt bra på att kommunicera med väljarna, i tidningar och genom besök ute i kommunerna, säger Harry Jansson.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom