DELA

”Centern säger nej till gratis pengar”

– Centern vill inte utveckla norra Åland. Partiet vill tydligen ha det som ett naturreservat.
Specialforskaren Mikko Viitanen i Åbo är frustrerad och arg över att landskapsregeringen ännu en gång vägrar medverka med pengar i ett utvecklingsprojekt för Geta och Eckerö.
I fjol blev det stor uppståndelse när dåvarande näringsministern Jan-Erik Mattsson (C) på finansieringshandläggare Kenneth Åkergårds beredning avslog en ansökan om medfinansiering på 16.000 euro för Interregprojektet Via Åland – en satsning på Geta och Eckerö som inkluderade en ny frakthamn i Geta. Målet var att binda samman Nystad i riket, Åland och Hargshamn i Östhammar i en ny sjörutt som innefattade järnvägstransporter på båda sidor och med fortsättning både österut och mot övriga Europa. Landskapsregeringens förord för bidrag var en förutsättning för att Åland skulle kunna få del av den betydligt större EU-summan.
Efter protester ändrade sig ministern och sa ja – men då var det redan för sent för att projektansökan skulle hinna göras om. De beviljade pengarna drogs in.


Gratis för kommunerna
I år var det dags för en ny ansökan för ett nytt Interregprojekt, den här gången med namnet (förkortat) Green Ports and Searoutes, gröna hamnar och sjörutter, där planerna på ny hamn i Geta hade tonats ner.
I stället hade Mikko Viitanen, specialforskare vid Åbo universitet för avsikt att få Geta och Eckerö med i ett utredningsprojekt med syfte att utveckla näringslivet på norra och västra Åland. Kommunstyrelserna i både Eckerö och Geta stödde projektet.
– Vi ville utreda förutsättningarna för att utveckla de näringar som finns, hitta exportmöjligheter och titta på olika rutter utifrån befintliga hamnar. Ungdomar hade kunnat få möjlighet att studera marknadsekonomi, en eller två personer hade kunnat avlönas för företagsrådgivning – och det hade varit helt gratis för kommunerna förutom den summa pengar som landskapsregeringen hade stått för.


Paldiski i stället
Hela regionen hade kunnat få ett lyft, hävdar han.
– Men Centern vill uppenbarligen inte ha våra pengar. Så nu seglar vi förbi Åland och väljer i stället Paldiski i Estland som samarbetspartner till Hargshamn och Nystad.
Totalt hade kommunerna kunnat få nästan 200.000 euro utifrån under tre år för utvecklingsprojektet. Landskapets motprestation hade varit de totalt 54.000 euro som man nu valde att inte bevilja – och dessutom med en motivering som han inte alls förstår.
– I beslutet heter det att Åland har tre välfungerande hamnar där det har gjorts och kommer att göras stora investeringar. Men det nya projektet skulle inte ha handlat om en ny hamn.


Varför så avogt?
I beslutet heter det vidare att projektets resultat inte bedöms kunna leda till bestående nytta för det åländska näringslivet, men någon motivering ges inte.
Mikko Viitanen har funderat på vad det är som får landskapsregeringen att gång på gång avslå ansökan. Att det är hamnarna – särskilt en hamn – som spökar anser han vara klart.
– Kommunerna är för projektet. Viking Line uppger att man inte gått emot det. Då återstår bara Eckerölinjen som är orolig för att en hamn i Hargshamn blir en konkurrent. Men varför skyddar Åland ett rederi som valt att flagga ut sina fartyg och som orsakat skattebortfall i Eckerö, Geta och andra kommuner på grund av att de anställda betalar skatt till Sverige?

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax