DELA

Centern oenigt om LBU-program

Centern höll styrelsemöte i söndags och diskuterade LBU-programmet. Partiet understryker nu vikten av att Ålands nationella finansiering av LBU-programmet 2014-2020 höjs till motsvarande nivå som förelåg under perioden 2007–2013.
I ett pressmeddelande skriver Centern att man befarar omfattande konsekvenser för hela Åland i form av nedlagd produktion, växande andel icke produktiv stödodling, igenvuxna naturbeten och en sämre miljö om finansieringen inte höjs till 2007–2013-års nivå.
– Enligt Centerns uppfattning ska Åland vara ett samhälle baserat på familjeföretag, små jordbruk, öppna landskap och rena livsmedel. För att detta ska vara möjligt krävs en genuin och långsiktig satsning på livsmedelsklustret, skriver man.
Centern menar att framtiden för hela Åland finns i småskalighet och ren mat.
– För att uppnå detta understryker Centerns styrelse vikten av att partiets lagtingsgrupp och ministrar bör verka för att den föreslagna ramen efter det genomförda remissomgången höjs med 3,5 miljoner euro. Med hjälp av detta kan vi göra en investering i framtiden i form av miljöförbättrande åtgärder, ekologisk odling samt öppna och turistiskt inbjudande naturbeten.
I dag debatterar lagtinget LBU-programmet. Läs om debatten i morgondagens tidning. (ml)