DELA

Centern har spikat programmet

Centern kan åter bli Ålands största parti. Det är partiledaren Harry Jansson säker på.
– Vi siktar mot minst nio mandat i lagtinget.
I det valprogram som Centern presenterade i går finns en lång rad punkter inom de olika politikområdena. Programmet utför grunden för partiets arbete de kommande fyra åren.
”Våga vara ålänning” och ”Hela Åland ska leva” – slagorden från valet 2007 hänger fortfarande med.
– Visst kan det kännas lite slitet men i dessa tider är det viktigt. Centern vill inte ställa regioner mot varandra, säger Harry Jansson.
Han tror att samhällsreformen blir det här valets största fråga. Ansvaret för missbrukarvård, barnskydd och specialomsorg ska flyttas från kommunerna till landskapet anser Centern.
Man vill också se ett ökat samarbete mellan kommunerna.
– Vi har inget emot att kommuner går samman bara det inte sker mot invånarnas vilja.

Utökad självstyrelse
Nationalitetsskyddet är något partiet vill slå vakt om. Reformer av hembygdsrätten, jordskyddet och näringsrätten ska alltid vila på lagtingsbeslut och bygga på noggranna analyser.
– Här anser vi att Liberalerna slagit in på en farlig väg.
Centern är för ett successivt övertagande av fler behörigheter från riket. Samtidigt lyfter partiet fram att landskapet borde bli bättre på att sköta de verksamheter som man har behörighet över. Polismyndigheten är ett exempel.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman