DELA

Centern fick viktigt riksdagsbesök

Centern på Åland har haft besök av en riksdagsledamot med stort inflytande över hur självstyrelselagen kan förnyas.
Juristen Markus Lohi blev invald i riksdagen i fjol och sitter i riksdagens grundlagsutskott och i rikskommittén som ser på Ålands önskemål om självstyrelsen.
Talmannen Britt Lundberg (C) informerade Lohi om lagtinget och han mötte representanter för den parlamentariska kommitté som förberett självstyrelsereformen.
Centerpartiets mål är att alla medlemmar i rikskommittén ska besöka Åland. Efter kommunalvalet i Finland ska partiet bjuda in ordföranden Juha Sipilä och det övriga partipresidiet till Åland.
– Om vi från åländsk sida ska lyckas med att reformera självstyrelsen krävs det stora enskilda partiinsatser från åländska politikers sida, säger åländska Centerns ordförande Harry Jansson i ett pressmeddelande. (pd)