DELA

Centern efterlyser de nya polisbilarna

Centerns lagtingsgrupp uppmanar sina ministrar i landskapsregeringen att se till polisbilarna byts ut till åländska modeller.
Bakom uppmaningen ligger ett lagtingsbeslut från 2008 om att polisen skall få en egen åländsk profil med egna bilar som avviker från den fastländska blåvita modellen. Centergruppen är kritisk till att beslutet ännu inte har verkställts.
Centern skall också fråga polisdelegationen varför polisen använder den finska polisförvaltningens system där både hemsidans tjänster och e-posten är på finska.
– Istället för en stärkt åländsk profil har polisen tvärtom på senare år ytterligare införlivats i den finska polisförvaltningen, skriver gruppen i ett pressmeddelande.
Centergruppen kräver att frågan om inrättande av en polisstyrelse utreds i brådskande ordning och gruppen uttrycker också oro över nyrekryteringen och att vidareutbildningen i Finland oftast bara är på finska.
– Centergruppen kan inte acceptera att en verksamhet inom den åländska förvaltningen på detta sätt haltar såväl språkligt som profilmässigt, skriver man i pressmeddelandet. (tt-s)