DELA

Centern dryftade vindkraft i riket

Representanter för Åländsk center har varit i riket och diskuterat bland annat det högaktuella vindkraftsstödet.
Gun Carlson, ordförande för Centerns lagtingsgrupp, vice ordförande Henry Lindström, partisekreteraren Camilla Eklund och Harry Jansson var i Helsingfors i fredags. De mötte bland andra finska Centerns vice ordförande Tuomo Puumala och partisekreteraren Timo Laaninen i riksdagen och dessutom Svenska folkpartiets gruppordförande Ulla-Maj Wideroos, riksdagsledamot Mats Nylund och partisekreteraren Johan Johansson.
Vid mötet diskuterades särskilt de åländska önskemålen om en förestående översyn av självstyrelsesystemet och vikten av en lösning av stödfrågan för de åländska producenterna av vindkraft, sägs i ett pressmeddelande.
– Vi var helt eniga om att det är hög tid för en översyn av Ålands självstyrelse i ljuset av bland annat EU-medlemskapet och Finlands grundlag, bägge två faktorer som har tillkommit efter nuvarande självstyrelselags tillblivelse, kommenterar Gun Carlson.


Positiv reaktion
Den åländska gruppen fick en ”positiv reaktion på tanken om att det åländska önskemålet skall skrivas in i den kommande finska regeringens handlingsprogram, som uppgörs efter valet i april nästa år”. Angående vindkraftsstödet betonade ålänningarna ”det faktum att tio procent av Finlands klimatmål kunde uppnås genom ett förverkligande av de nu aktuella projekten på Åland”.
– Vi framhöll att samtliga åländska projekt är långt planerade och att det råder stor enighet om nyttan av vindkraften som energikälla. Riksdagens pågående behandling blir helt avgörande för om Åland skall få en möjlighet att kopplas in i systemet, därför blev fredagens träff särskilt lyckad, säger Carlson.
Svenska språkets ställning i Finland var en annan fråga som togs upp, och finska Centern bjöds in till ett svarsbesök så fort som möjligt. (ms)