DELA

Centermotion om stadens finanser

Mariehamns centern genom fullmäktigeledamöterna Britt Lundberg och Bjarne Blomster motionerar i stadsfullmäktige om ett ”finansiellt balanseringsprogram”.
Önskemålet är att ”staden i samband med budgeten för år 2011 presenterar ett program för att minska skuldsättningen så att stadens skuldbörda per innevånare inte överstiger medeltalet för kommunerna i landskapet år 2015.”
Som Nya Åland berättade i går visar halvårsuppföljningen av stadens budget att första halvåret 2010 är mycket sämre än väntat. Ekonomiechefen Peter Carlsson hade räknat ut att skatteintäkterna minskar med nästan 3 miljoner jämfört med tidigare kaklyler.
Största orsaken till skattebortfallet är två storföretags försämrade resultat: Lundqvistrederiernas kraftiga vinstras och Ålandsbankens kreditsmäll på fem miljoner euro. Stadens totala skuldbörda är 29 miljoner euro.
– Det är viktigt med en stabil ekonomi för att kunna säkerställa en god kvalite på skola, vård och omsorg. Oberoende av konjunkturläge ska medborgare kunna lita på att servicenivån kan upprätthållas från år till år. Stadens höga skuldsättning är i detta sammanhang en stor riskfaktor. För att staden skall komma till en rimlig skuldsättning erfordras aktiva åtgärder, sägs i motionen.
Stadsfullmäktige hade möte i går kväll. (ms)