DELA

Centerförvirring om samhällsreformen

Centerledaren Harry Janssons idé att slopa alla kommuner på Åland får inget medhåll från hans parti.
På fredagens stormöte om samhällsreformen presenterade Centerns ordförande Harry Jansson den kontroversiella idén: om man hamnar i en lösning med endast en kommun på Åland kan man lika gärna slopa kommunerna och låta landskapsförvaltningen och lagtinget sköta allt.
På måndagen var hans partikolleger inte förtjusta i förslaget.
– För det första strider det emot principen om lagstiftande och genomförande. Ett kommunalt system ska vi ha kvar, säger finansminister Roger Nordlund (C).
Enligt honom ska Janssons uttalande inte tolkas som ett Centerförslag.


Inte partiets ståndpunkt
Även Centerns gruppledare i lagtinget Runar Karlsson säger att det inte handlar om partiets ståndpunkt.
– Kommunerna drivs rationellt som det ser ut i dag, i alla fall de allra flesta, säger han.
– Man måste fråga sig hur man ersätter beslutsfattandet och blir det bättre? Närdemokratin och närheten till beslutsfattarna som finns i dag uppskattas, säger i sin tur Anders Englund (C).
Harry Jansson själv betonar att han inte vill slå ihop några kommuner och att han helt stöder Centerns linje, där man förespråkar utökat samarbete genom den så kallade värdkommunsmodellen. Förslaget om slopade kommuner gäller endast om det uppstår en majoritet för en enda kommun på Åland.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni