DELA

Center-nej till sammanslagning

Kommunsammanslaging eller inte?
Om det kom lagtingets första budgetdebattdag att handla efter att Centerns gruppordförande Runar Karlsson sagt nej till tvångssammanslagningar.
Regeringspartierna har enats om att utreda hur en samhällsreform (som kan utmynna kommunsammanslagningar) skulle se ut inom de sociala och tekniska sektorerna.
Budgetförslaget för 2013 innehåller inga skrivningar om sammanslagningar. Ändå kom Runar Karlsson snabbt in på det spåret i gruppanförandet. Han slog fast att Centern inte tänker medverka till någon form av tvångssammanslagningar, och att kommunerna ska ges förutsättningarna att behålla sin självständighet.
Han förde ett resonemang kring hur det skulle gå om kommunerna på norra Åland – Finström, Saltvik, Sund, Geta, Vårdö, Kumlinge och Brändö – skulle bilda en storkommun med över sjutusen invånare.
Om den kommunens fullmäktige hade tjugo platser som fördelades enligt folkmängd skulle Finström och Saltvik tillsammans ha enkel majoritet. Och den majoriteten skulle styra investeringar till sina regioner, tror Runar Karlsson.
Liberalerna såg Karlssons utspel som ett tecken på en spricka i regeringen, där Socialdemokraterna verkar vara mer inställda på att krympa antalet kommuner på Åland.
Mats Perämaa (Lib) tyckte att det som hans parti förespråkat – ekonomiskt stöd till kommuner som vill samarbeta – hade gett snabbare effekt än utredningar.
– Samarbete brukar kosta pengar så det kunde ha hjälp till under en övergångsperiod.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom