DELA

Carl Isaksson får massivt stöd

Alla de myndighetsrepresentanter som Nya Åland talat med ger Carl Isaksson stöd i hans kamp mot Hammarlands kommuns nytolkning av handikappservicelagens stadgande om färdtjänst.
Klient- och patientombudsmannen Marina Karlsson kontaktades för en tid sedan av en klient angående Hammarlands nya tillämpning av lagen.
– Jag tror att kommunen är ute på fel väg. De handikappades egen andel av kostnaden blir alldeles för hög och sedlarna räcker inte till de lagstadgade minst arton enkelresorna per månad, säger hon.
Hon påpekar också att riksdagens justitieombudsman slagit fast att en kommun inte kan skylla på att det inte finns pengar när det handlar om en subjektiv rättighet för en klient.
– Att enbart hänvisa till brist på medel är ingen godtagbar orsak till att neka någon färdtjänst enligt handikappservicelagen. Och om kommunen medvetet dimensionerar budgeten mindre än det faktiska behovet så strider det mot grundlagen, konstaterar hon.
Alexandra Oksman, chef för landskapets socialvårdsbyrå, känner inte till något nytt rättsfall som skulle göra det möjligt för en kommun att införa ett värde på en färdtjänstbiljett. Enligt rättspraxis får en enkelresa vara maximalt 50 km, andra begränsningar finns inte.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre