DELA

Cancerfond fick marthapengar

I Geta finns en lokal cancerfond där getabor kan få ekonomisk hjälp när sjukdomen drabbar. Nu har fonden fått ett fint tillskott, marthorna i Geta skänker 1.000 euro till fonden.
– Vi gjorde stort hål i börsen, berättar föreningens viceordförande Inger Skogberg (bilden)
Vid Geta marthaförenings möte i torsdags togs flera viktiga beslut.
Tidigare år har marthorna delat ut julblommor till gamla och sjuka, men i år höjer man det beloppet och ger pengarna till den lokala cancerfonden i stället.

Lysa upp
Marthorna beslöt också komplettera kommunens julbelysning på julgranen invid skolan, för att riktigt lysa upp vintermörkret i byn. De har förstås varit engagerade i samband med att Getas julbock kom på plats.
I muren kring Geta kyrka finns en öppning, ett grindhål, utan grind. Men det ska marthorna åtgärda. Mötet beslöt att en vacker smidesgrind ska anskaffas och skänkas till församlingen.
När marthorna sålde sina inventarier och vävstolar från marthastugan beslöts att behållningen skulle öronmärkas för ett speciellt ändamål.
– Marthaföreningen tog initiativet till restaurering av gamla kyrkotextilier, berättar Skogberg. Vi samlar pengar för att delta i kostnaderna för det arbetet, med de öronmärkta pengarna som grund. (m-ll)