DELA

(C) uppmanar till krafttag mot mördarsnigel

Mördarsniglarna ökar och ingenting verkar bita på dem. De måste stoppas menar centerns Britt Lundberg och Roger Nordlund, som nu vill att staden i enad trupp försöker minska sniglarnas framfart.
Mördarsniglar, eller spansk skogssnigel som den egentligen heter, är nog det mest hatade skadedjuret. Det skriver Roger Nordlund och Britt Lundberg i en motion som lämnades in till stadsfullmäktige i tisdags. De kräver nu krafttag för att stoppa snigeln.
”Vi måste tillsammans finna vägar att minska dess framfart i vår stad”, skriver de.
”Att bekämpa bekämpa mördarsniglar är som att utkämpa ett krig, fortsätter de, och ju mer vi känner till om dem och ju mer samlade och enade ”våra styrkor” är desto större är möjligheterna att vi kan lyckas”.
Nordlund och Lundberg anser att samarbete över kommungränserna krävs för att nå optimal framgång. Professionella aktörer har informerat om hur man bäst hanterar snigeln i syfte att minska omfattningen av dem på privata gårdar. Men fler insatser behövs eftersom spridningen, den explosiva ökningen och vandringen av sniglar från en gård till en annan fortsätter.

Testområde
Mariehamns centern vill därför att punktinsatser och test i de områden där problem med sniglar är som störst utförs av staden. Dessutom kunde en rundringning och efterforskning göras i våra närregioner för att höra om någon kommit fram till någon framgångsrik bekämpningsmetod.
Flera forskningsprojekt pågår och centern föreslår därför att Mariehamn kunde fungera som testområde. För att få ut full effekt ur insatserna bör invånarna engageras och informeras hur man på bästa sätt kan hjälpa till för att stöda insatserna.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax