DELA

C-ledare: Nu är det slut på soloåkandet

Centerns partiordförande Veronica Thörnroos säger att riktlinjerna för hur partimedlemmarna får agera måste bli tydligare inom partiet.
– Det måste bli stopp på soloåkandet, säger hon.
Enligt Veronica Thörnroos är inte anledningen till ministerbytet konflikten mellan Runar Karlsson och Anders Englund. Hon säger att orsaken till att bytet kom före halva tiden hade passerat är att hon som tillträdande trafikminister vill vara involverad när budgetarbetet drar igång i höst.
– Det är lättare att kämpa för någonting man själv har varit med och beslutat om.
Anders Englunds hot om Brysselresan har upprört många som krävt hans avgång men Thörnroos tror inte att han kommer att lämna partiet.
– En grupp består av flera individer och man kan inte tycka lika i alla frågor. Jag har förståelse för Anders Englund men jag försvarar inte hans agerande. Det är inte acceptabelt att använda sig av hot för sin egen vinning. Det är bra med profilfrågor som man brinner för men soloåkningarna måste gynna partiet lika mycket som en själv. Soloåkningar för personlig vinning måste ta slut, säger Thörnroos.
Hur ska det gå till?
– Vi måste sätta oss ner och diskutera inom partiet. Vi måste dra upp klara riktlinjer för vad man får göra och även bestämma vad som händer om man inte håller sig till de linjer som partiet drar upp. Ingen nämnd och ingen glömd. Professionalitet är att skilja sak från person.


Undergrupper
Hur ser centersprickan ut?
– I en grupp finns det alltid undergrupper, så har det alltid varit i centern. I sak uppfattar jag det som att Runar Karlsson och Anders Englund tycker likadant, det måste sparas. När det är dåliga tider måste alla områden göra inbesparingar och det tycker båda två.
Hur ska centern komma på rätt?
– Fokus kommer att ligga på landskapets ekonomi. Jag måste koncentrera mig på att hitta en trafiklösning som hela mitt parti och även liberalerna kan omfatta. Vi kommer att spara i skärgårdstrafiken precis som lagtinget har beslutat.


Kommunikationsbrist
Veronica Thörnroos tillägger att man ska spara även på linfärjorna.
– Det var nog inte själva sparandet som upprörde Anders Englund, han har flera förslag på andra inbesparingssätt som kan göras på lintrafiken. Den troliga orsaken till den här striden mellan de två centerpartisterna är bristen på kommunikation mellan landskapsregeringen och lagtingsgruppen. Runar Karlsson antog förslaget om matpauser utan att förankra det i lagtingsgruppen. Det har fallerat internt när inbesparingsförslagen kom och vi inte var medvetna om vad det skulle innehålla på detaljnivå.
Det är inte bara Runar Karlsson och Anders Englund som har soloåkt, talman Roger Nordlund har också gjort samma sak på sistone genom att skriva på namnlistan mot Föglötunneln.

JOHAN ORRE