DELA

C-förslag tog lagtinget på sängen

När Finland inte vill ge en av sina EU-parlamentsplatser till Åland borde landskapet istället vädja till Sverige om hjälp. Det tycker Centergruppen i lagtinget. De flesta andra partierna var skeptiska.
– Det som stör mig är att förslaget kommer nu – när vi haft 18 månader på oss att diskutera frågan, sade Johan Ehn (FS).
I dag inleddes slutbehandlingen av Lissabonfördraget i lagtinget. Ärendet har legat i lagutskottet i 18 månader.
Debatten – där Liberalerna, Centern, Socialdemokraterna och Frisinnad samverkan uttalade sitt stöd för att bifalla fördraget och Ålands framtid och Obunden samling argumenterade för ett nej – kom föga överraskande att handla om det åländska inflytandet i EU-frågor. Men när Harry Jansson (C) höll Centerns gruppanförande han kom med ett förslag som väckte förvåning hos resten av partierna.
Exceptionella tider kräver exceptionella åtgärder, menar Harry Jansson.
– I ett läge där Finland väljer att bortse från sitt demokratiska ansvar finns det enligt Centergruppen ingen annat alternativ än att Åland vädjar om att Sverige avstår en av sina platser i EU-parlamentet till förmån för den svenska folkspillran på våra öar.
Sverige är garantstat för Ålandslösningen från 1921och har under historiens gång visat att man har beredskap, då situationen kräver det, att arbeta för svenskans ställning på Åland, säger Harry Jansson. Som exempel nämner han de svenska insatserna för att på 1960-talet trygga ålänningarnas tillgång till tv på svenska.
– Vi kan genom vår aktion lägga grunden för frågans vidare hantering på EU-nivå genom att Sverige backar upp våra strävanden.
Mer om debatten i tisdagens Nya Åland.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax