DELA

C-bas om jordförvärv: Lika behandling viktigt

– Det är viktigt med lika behandling. För mig är det ovidkommande om ett bostadsaktiebolag finns i skärgården eller i Mariehamn.
Det säger Centerns partiordförande Veronica Thörnroos, också trafikminister i landskapsregeringen och via familjen indirekt involverad i byggföretaget Norrfjärden ab som är en av parterna i husbyggnadsprojektet i Brändö Baggholma.
– Självklart strävar alla kommuner efter att få fast bosatta inflyttare så att kommunerna får skattepengar, tillägger hon.
Men i det här fallet är det ju frågan om fritidsboende utifrån som inte ger kommunen skatteintäkter?
– När det är frågan om ett bostadsaktiebolag så finns det ingen koppling. Det finns inget regelverk som kan kräva fast bosättning.
Är Baggholma-fallet förenligt med jordförvärvslagstiftningen eller inte?
– Frågan kan inte besvaras med ja eller nej, den är för komplex för det. I dag har vi en praxis som utvecklats under x antal år. Det är den man följer.
Hur ska man se på fallet mot bakgrunden av den parlamentariska kommitténs betänkande?
– Landskapsregeringen ska nu titta på om förslagen är förenliga med stand still-principen.
Stand still-principen innebär i princip att regelverket inte får skärpas jämfört med det som var rådande vid Ålands EU-inträde på 1990-talet.
Kommer du att jäva dig när landskapsregeringen behandlar ärendet?
– Om landskapsregeringen vill se över regelverket så måste man göra det för hela Åland. Det finns samma slag av aktieförsäljning för bostäder i Mariehamn.
Veronica Thörnroos jämför husen i Baggholma med det bostadsbyggnadsprojekt som Konsenshus planerar vid stranden i Östernäs i Mariehamn strax söder om daghemmet Blåbäret.
– Vi äger inte marken ända ner till vattnet. Strandpromenaden som allmänheten använder blir kvar, säger Ronny Häggblom i Konsenshus.
I Baggholma har landgångar byggts från de enskilda strandhusen ända ner till vattnet.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax