DELA

Byråkrati fällde Ålandspallen

Det blir ingen Ålandspall.
I februari 2009 beviljades Michael Hancock, Eva-Jo Hancock och Tom-Stefan Witting 60.000 euro i landskapsstöd för att utveckla en ergonomisk pall för barn.
Enligt Michael Hancock var landskapsregeringens regler för krångliga.
Det var i februari 2009 som Michael Hancock, Eva-Jo Hancock och Tom-Stefan Witting beviljades landskapsstöd för att utveckla en ergonomisk pall för barn.
Pengarna skulle betalas ut i efterskott och bekosta 70 procent av alla kostnader upp till 60.000 euro.
Men vad arbetsgruppen inte visste om var att allt arbete som lades ner måste upphandlas enligt särskilda regler. Också arbetsgruppens eget arbete.
– Det är vi som har idén och kunskapen, men för att kunna betala oss själva visade det sig att vi var tvungna att ta in offerter från andra konsulter på Åland och i Sverige. Och eftersom det bara var vi som hade den efterfrågade kompetensen blev det ett moment 22, säger Michael Hancock.
Läs mer i papperstidningen!

John Granlund