DELA

Byggstart i höst för nya elkabeln

Nu är det grönt ljus från EU för den nya likströmskabeln till riket. Upphandlingen kan vara slutförd om ett par månader.
Investeringen på 125 miljoner euro kommer att synas på elräkningen.
Det är ingen liten investering Kraftnät Åland står inför. Kabeln till riket, som skall garantera Åland reservkraft, är beräknad till 125 miljoner euro.
Av den summa ställer staten upp med 50 miljoner i extra stöd till Åland. Landskapet för sedan över pengarna som bidrag till Kraftnät Åland. Utöver det tecknar landskapet nya aktier för 5 miljoner euro i en emission som genomförs nästa år och för de återstående 70 miljonerna ges landskapsgaranti.
Det är de här stöden som EU-kommissionen nu har godkänt. Landskapets finanschef Dan E Eriksson konstaterar att processen har dragit ut en del på tiden, men att den nu kan gå vidare. Av stödet från riket finns de första 10 miljonerna i årets budget.
Man har räknat med att ta i bruk reservkabeln under 2015.
– Diskussionerna har legat nere en tid i väntan på beskedet från EU, så vi vet inte just nu hur arbetet passar in med leverantörernas tidsplaner, säger Jan Kahlroth på Kraftnät Åland..
Men några stora problem verkar han inte räkna med. Och säger att han är nöjd med beskedet från EU.
– Mycket nöjd!
Harriet Tuominen