DELA

Byggstart för ny väg i Saltvik

SALTVIK. 1,3 miljoner euro kostar den nya vägen som nu byggs från Saltvik Fremmanby till Haraldsby.
När den är klar försvinner genomfartstrafiken på den gamla vägen mellan Haraldsby och Kvarnbo.
Landskapsregeringen tecknar avtal med entreprenören Rolf Widman och bygget påbörjas enligt vägingenjören Stig Janson så gott som omedelbart.
Det gäller en om- och tillbyggnad av landsväg 50, mellan Hullby vägskäl i Fremmanby och landsväg 2.
Den gamla Haraldsbyvägen mot Kvarnbo blir kvar. Men genomfartstrafiken skall gå längs den nya vägen som kommer ut till landsväg 2 drygt 300 meter väster om Ab Chips anläggning.
Anslutningen mellan Haraldsbyvägen och den nya vägen blir en 90 graders kurva, cirka 300 meter söder om infarten den gamla soptippen.
Bygget skall vara färdigt i september 2011. (pd)