DELA

Byggnadsinspektör stoppade sprängning

I mitten av juli påbörjade en stugägare förarbeten inför muddrings- och sprängningsarbeten. Men Kaj Granholm, som är byggnadsinspektör i den norråländska kommunen, stoppade sprängningen, som han menar var olaglig.
Enligt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, är det förbjudet att utföra muddringsarbeten under perioden 15 april till 31 augusti. Men utförs arbetet på en yta som är mindre än 50 kvadratmeter är det oklart om ÅMHM:s regler gäller.
Kaj Granholm är vikarierande byggnadsinspektör i den aktuella kommunen och när han blev tipsad om att sprängningen var förestående tog han sig ut till platsen för att stoppa arbetet. På plats fanns två grävmaskiner, en på land och en på pråm i vattnet.
– Personen skulle muddra och bygga en småbåtshamn, vilket är helt okej i sig, men det var fel tidpunkt och fel tågordning, säger Kaj Granholm och hänvisar till muddringsförbudet under sommarmånaderna.


För stort område
Om området hade varit under 50 m2 hade det varit tillåtet att muddra, menar Kaj Granholm, men i det här fallet var intentionerna större.


Avbrutit arbetet
Enligt Magnus Eriksson på ÅMHM har stugägaren avbrutit arbeten på platsen och inkommit med de handlingar som krävs. Förutsatt att området är över 50 m2 krävs undantag med hänvisning till allmänhetens intresse för att få fortsätta med muddringsarbetena under sommarmånaderna.
Nya Åland har varit i kontakt med stugägaren som avböjer att kommentera händelsen desto mera.
Läs mer i papperstidningen!

John Granlund