DELA

Byggnadsingenjör fick kunglig orden

Byggnadsingenjör Sten-Gunnar Lindblom mottog på torsdagen vid en högtidliga ceremoni riddartecknet av Kungliga Nordstjärneorden.
Utdelningen gjordes i Sveriges generalkonsulat i Mariehamn av generalkonsul Bertil Jobeus. Beslutet att utnämna Lindblom till riddare av Kungliga Nordstjärneordern togs av kung Carl XVI Gustaf på Stockholms slott i november.
Sten-Gunnar Lindblom har i 24 år verkat som teknisk rådgivare åt Statens fastighetsverk i Sverige och generalkonsulatet.
– Ordenstecknet skall ses som uppskattning av Sten-Gunnar Lindbloms insatser. Notabelt i sammanhanget är att hans far var Statens fastighetsverks förre rådgivare, skriver Jobeus i ett pressutskick.
Närvarade vid ceremonin gjorde också förvaltarna Bengt Krantz och Mathias Övelius från Statens fastighetsverk. (mt)