DELA

Byggmästare kritiserar platt museitak

Sjöfartsmuseets beslut att återskapa det platta problemtaket från 80-talet får kritik.
Helt fel, säger röster emot, bland dem byggets arbetsledare Helge Engblom.
Det blir inte problem om det är rätt gjort, säger röster för.
Göran Eriksson skulle vända sig i sin grav om han såg det här nu, säger Göte Sundberg, sjökapten och tidigare chef för Ålands sjöfartssmuseum.
Byggmästaren Göran Eriksson konsulterades under mitten på 80-talet sedan det platta taket vid ett otal tillfällen orsakat läckage. Personalen tvingades många gånger ösa vatten ur källarrummet. Dessutom var stuprännorna som gick innanför väggen totalt sönderrostade.
Efter Erikssons rekommendation beslutade en enig styrelse att museet skulle få ett nytt sadeltak med sluttning, byggt över det gamla. Göte Sundberg minns situationen väl.
– Vi hade så mycket problem och sen när vi åtgärdade det var allt ur världen.
Arbetet är redan i gång med att förse utbyggnationen med platt tak och ta bort sadeltaket på den gamla delen. Bakom beslutet står föreningen Nautical club med ordförande Gun Erikson-Hjerling i spetsen.
Styrelsen var inte enig. Fler röstade dock för än emot.
– Med dagens material och metoder går det att utföra det på ett sådant sätt att det inte blir några problem, säger hon.
Byggmästare Helge Engblom, som är arbetsledare under byggnationen, håller inte med.
– Det finns bra platta tak, men just detta har fel konstruktion.
Läs mer i papperstidningen!

Cecilia Lindvall