DELA

Byggföretag uppvisade brister

Byggnadsförbundet har vid granskningar på Åland upptäckt flera brister vid de åländska byggarbetsplatserna.
Bland annat uppges utländsk arbetskraft få för lite betalt.
Förra veckan var representanter för byggnadsförbundet på Åland. Man utförde granskningar vid totalt 18 byggföretag i Mariehamn där det totalt arbetade 216 personer varav 30 stycken var ester och rumäner.
– På arbetsplatserna träffade vi på problem inom arbetsskyddet, särskilt i användningen av byggställningar, arbetsbockar, stegar och personlig skyddsutrustning, skriver förbundet.
I skyddsutrustning omfattas hjälm, skyddsglasögon, skyddsskor och reflekterande arbetskläder. Vidare saknade nästan alla arbetstagare identifikationskort.
– Det finns oklarheter som gäller beskattningen och socialskyddet och försäkringar när det gäller utsänd arbetskraft.

Obetalt tillägg
Några av fallen leder till vidare behandling, enligt förbundet. Man konstaterade också att kollektivavtalsbestämmelserna många gånger är oklara för den utländska arbetskraften samt att lönenivån är lägre än för ålänningarna.
– Också specialtillägg för kranförare blir obetalt på Åland. Detta är en oroväckande trend.
Vid besöket värvade byggnadsförbundet sju nya förtroendevalda. Med hjälp av dem hoppas man nu på att kontakterna kan skötas bättre.
– Byggnadsförbundet hoppas på att man på de åländska byggnadsarbetsplatserna sätter mera uppmärksamhet och insatser på att reparera de upptäckta bristerna. Målsättningen ska vara säkra arbetsplatser och nolltolerans när det gäller olycksfall.

Nya besök
Det fanns förstås också ljuspunkter i granskningen.
– En exemplarisk arbetsplats hittade vi; Byggnadsfirma Hans Mattsson, skriver byggnadsförbundet som granskade arbetet som pågår i Möckelö där Medimar byggs upp.
Vidare meddelar förbundet att man lär komma till Åland igen för nya granskningar.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax