DELA

Bygga och renovera

Följande texter är bokade.
Legohuset i Österkalmare: Annika Kullman
Byggtrender; Tanja Lönnqvist
Taklökar som isolering; Katarina Gäddnäs
Erik Lindholms vikingasmedja, John Granlund
Ramona Westerlunds handikapphus, Malin Lundberg
Kolumner; Nina Fellman, Katarina Gäddnäs

Nästa bilaga vi ska göra är Hemma. Redaktör för den blir Cecilia Lindvall (som stannar på Nyan september ut). Deadline 2 oktober, ut 16 oktober.