DELA

Bygg ab kräver 500.000 i gottgörelse

Entreprenören Bygg ab kräver en halv miljon euro i gottgörelse av Mariehamns stad för upphandlingen av kajförlängningen av kaj 6 i Västra hamnen.
Ärendet behandlas som bäst i marknadsdomstolen.
I fjol lämnade Bygg ab, som sidsteppades när Mariehamns stads infrastrukturnämnd valde entreprenör för kajombyggnaden inför Viking Graces ankomst, in besvär till Ålands förvaltningsdomstol.
Förvaltningsdomstolen skickade ärendet till marknadsdomstolen i Helsingfors där man bedömde att det hör hemma.


Tilläggsyrkande
I början av det här året tog behandlingen fart. Bygg ab lämnade in ett tilläggsyrkande på 500.000 euro som bolaget anser att staden ska betala som kompensation för utebliven vinst plus ränta.
Bygg ab understryker dessutom att staden enligt bolaget medvetet delat upp en upphandling i flera små delmoment för att den vägen kunna sköta sköta inköp utan inblandning av lagar och bestämmelser. På Åland saknas bestämmelser för upphandlingar vilkas värde underskrider EU:s tröskelvärden.
– Därmed står den upphandlande enheten i många fall fri att besluta om och sköta upphandlingen helt enligt eget godtycke, skriver Bygg ab som menar att förvaltningsdomstolen genomskådat förfaringssättet genom att överföra ärendet till marknadsdomstolen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre