DELA

Bybor kritiska till asfaltslagring

59 bybor i Jomala Vestansunda protesterar mot landskapets asfaltslagring i byn. Forslingen av asfalten innebär mycket tung trafik på de smala vägarna.
– Vi får drilla våra barn att vara försiktiga, säger de.
Markägare och boende i Jomala Vestansunda upprörs över att landskapets asfaltshögar ska förvaras på Widmans kross och grus. De omdebatterade asfaltshögarna som innehåller giftig tjärkol har hittills stått på Ab Rafaels områden men enligt landskapsregeringen är det billigare att ha en egen depå i Vestansunda.
59 boende i Vestansunda lämnade i början av maj in ett yttrande till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för att protestera mot flytten.
”Området är redan hårt belastat och bör inte ytterligare exploateras” skriver de i yttrandet och syftar på att det redan finns bergskross, asfaltverk och komposteringsfält i direkt anslutning till mellanlagringsplatsen.
– Det är jättebesvärligt att all skit ska hämtas hit. Det innebär rent ut sagt en ryslig trafik, i och med asfaltslagret har det ökat från två lastbilar per dag till sex som kör förbi, säger Gun Mattsson.


Fara för barnen
Den giftiga asfalten får förvaras i Vestansunda i tre år innan den antingen återvinns eller forslas till slutförvar, vilken lösning det blir är ännu oklar. Men om tre år ska den alltså bort därifrån igen på ett eller annat sätt.
Fyra småbarnsfamiljer bor i byn som har cirka 150 invånare. Gun Mattsson är orolig för sina tre barns skull.
– De cyklar ju här på vägarna. Om lastbilarna åtminstone skulle köra försiktigt, säger hon.
Ann-Charlotte Karlsson håller med och berättar att hon ser till att barnen alltid leker på baksidan och inte på framsidan som vetter mot vägen.
Byborna är förvisso vana med den tunga trafiken som funnits i 30 års tid, men att den blivit ännu värre känns inte okej. Widmans egna lastbilar kör enligt de boende försiktigt, men det gör inte alla. Under åren har flera olyckor skett i den centrala korsningen där lastbilar varit inblandade.
– Det borde sättas upp en 30-skylt här, säger Robert Lindholm.


Ny väg
Han undrar också varför man helt enkelt inte bygger en väg från krossen rakt västerut mot Eckerövägen. På det sättet skulle lastbilarna slippa köra genom byn.
– Man kunde använda de pengar som annars behövs för att rusta upp våra vägar som körts sönder, säger han.
I korsningen mitt i byn är sikten dålig och många barn rör sig där när de ska till och från skolskjutsarna.
”Ökas transporterna ökar dessutom avgaser, damm och buller i bykärnan”, skriver Vestansundaborna i yttrandet.
Och transporterna ökar, med 700 per år enligt landskapets ansökan till ÅMHM. De boende befarar att trafiken främst kommer att öka på somrarna eftersom det främst är då som asfaltsbrytning sker. Oro finns även för att de två badplatserna i området ska belastas med eventuella giftiga utsläpp.
– Vi känner oss överkörda och vi har inte fått någon respons på vår skrivelse, säger Gun Mattsson.

Tanja Lönnqvist

tanja.lonnqvist@nyan.ax

tfn 528 468

Foto: Erkki Santamala

erkki.santamala@nyan.ax