DELA

Byarna växer till sig

Över hälften av Ålands byar har vuxit sedan år 2000. Av Mariehamns stadsdelar var det Lotsbergets invånare som ökade mest under 2009.
Ny statistik från ÅSUB över byarnas och stadsdelarnas befolkning visar att befolkningsökningen under perioden 2000-2009 främst har skett i några stadsdelar i Mariehamn samt i de byar i Jomala där det har bildats nya bostadsområden. Men byar med tillväxt finns i alla kommuner.
Av stadsdelarna i Mariehamn var det Lotsberget som ökade mest 2009 med en tillväxt på nästan 120 personer. Apalängen och Österbacka kom långt efter med en ökning på knappt 20 personer vardera. Om man ser på utvecklingen för perioden 2000–2009 har Ytternäs och Dalbo haft en stor tillväxt med 160 respektive 180 personer.
Östernäs är den enda stadsdel som har mer än 1.000 invånare. Den största minskningen från år 2000 uppvisar Nyängen med en nedgång på lite över 80 personer, medan Klinten minskade mest under 2009 med drygt 20 personer.

Godby landsbygdsetta
På landsbygden stod Västerkalmare och Österkalmare samt Ingby och Sviby för den största ökningen 2009 med en tillväxt på 20-30 personer vardera. Också för perioden 2000–2009 var det dessa expanderande byar i Jomala med nya bostadsområden som växte mest.
Godby med nästan 870 invånare ligger stadigt på första platsen sedan början av 1970-talet. Jomala Prästgården, som har minskat så gott som varje år sedan toppen på omkring 600 invånare för 20 år sedan, var den by på landsbygden som minskade mest också under 2009.
Av skärgårdens byar hade Hamnö och Enklinge den största ökningen under 2009, plus elva respektive tio personer. Från år 2000 är det Simskäla och Åva som har ökat mest med en tillväxt på 15 respektive 12 personer. Lappo hade den största minskningen 2009 med 12 personer, medan det är Kumlinge by som har gått mest tillbaka under perioden 2000–2009 med 14 personer.
Kumlinge med sina 200 invånare har behållit ställningen som skärgårdens största by som den har haft hela 1900-talet, även om Degerby har varit nära några år i början av 2000-talet.