DELA

Busskritik förvånar stadstjänsteman

Kritiska röster har höjts mot att bolaget Röde Orm, som bland annat sköter stadens avgiftsfria busstrafik, har betalat ut dividender till sina aktieägare.
Kritiken förvånar stadens planeringsingenjör som säger att busstrafiken skötts helt enligt avtalet.
– Staden har upphandlat trafikskötseln och betalar enligt det överenskomna priset till bolaget Röde Orm. Trafiken har skötts enligt det avtal som gjorts upp, den fungerar som den ska och vi för en ständigt pågående diskussion med bolaget för att justera eventuella problem.
Planeringsingenjör Håkan Lindén på Mariehamns stad tycker det vore väldigt konstigt om staden skulle dra ner på överenskomna utbetalningar för att företaget man har avtal med gör vinst. Han jämför med husbyggare, som ju också gör vinster genom att bygga åt staden
– Ett privat bolag måste ju göra vinst, det är vad det handlar om att vara entreprenör.
Ulf Grüssner är vd för Röde Orm och den som blivit utsatt för kritik för att han lyft 80.000 euro i dividendutdelning för fjolåret.
– Jag är jätteförvånad över kritiken. Varför ifrågasätts just min lön och dividend? Jag kan inte se det som annat än inlägg i debatten om den avgiftsfria busstrafiken.
Också Grüssner jämför stadsbussarna med andra privata entreprenörer som staden eller landskapet gör upphandlingsavtal med, till exempel snöröjning.
– Det skulle inte finnas någon busstrafik alls på Åland om landskapet begärde att bussbolag de gör avtal med inte får göra någon vinst.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist