DELA

Buss från Brändö till Åbo

Busslinjen Åbo – Brändö Torsholma har börjat trafikera igen, och det innebär att man med kollektivtrafik kan ta sig från Mariehamn till Helsingfors via skärgården.
Busslinjen har funnits sedan sommaren år 1982, och i år kör man till den 9 augusti.
I riktning till Åland är turlistan enkel, säger bussentusiasten Bosse Ahlnäs:
Varje dag från Helsingfors kl 07.00, från Åbo kl 11.00 med ankomst till Mariehamn kl 19.10. Lördagar och söndagar är man i Mariehamn redan kl 18.10.
Vainion Liikenne sköter om sträckan till Torsholma, mellan Torsholma och Hummelvik åker man på ms Alfågeln och sedan med Viking Line Buss från Hummelvik till Mariehamn.
– I riktning till Åbo och Helsingfors avgår den anslutande bussen från Mariehamn olika tider då flera bussturer på Åland nu indragits på grund av den stramare ekonomin hos landskapet. På måndag och fredag får man sitta på ms Alfågeln 5 timmar och på söndagar finns det inte mera någon anslutning från Mariehamn, informerar Bosse.
Avgångstiderna från Mariehamn är 08.00 måndag och fredag, 09.05 tisdag, onsdag och torsdag samt 09.30 lördag. I Åbo är man kl. 17.55 och i Helsingfors kl. 20.40.
Ahlnäs påpekar att bussturerna mellan Mariehamn och Hummelvik är felaktiga i Vainion Liikennes turlista där man publicerat turlistan för sommaren 2009. Även i Ålandstrafikens busstidtabellshäfte finns om söndagar en bussförbindelse från Mariehamn till Hummelvik som inte mera i år trafikeras.
– I bussen på Brändö tillämpas den finska busstaxan då bolaget inte erhåller något ekonomiskt stöd från landskapsregeringen, vilket bussbolagen på Åland erhåller samt kollektivtaxin på Brändö som bekostas av landskapet och kommunen.