DELA

Budgetförslag till stadsstyrelsen

Stadsdirektörens förslag om nästa års budget, fastighetsskatt och inkomstskatt överlämnas till stadsstyrelsen i morgon.
Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M) har sagt att en kombination av sparande, höjda avgifter och skatteintäkter behövs för att hålla ekonomin i balans.
Om allt tas ut via inkomstskatten behövs enligt Carlsson en höjning på tre-fyra procent för att det ska gå runt. Och det kommer inget parti att föreslå.
Stadens ekonomichef Peter Carlsson gjorde i våras bedömningen att en fastighetsskatt på 0,75 procent skulle ge staden knappt två miljoner i höjda skatteintäkter. Staden lyfter nu ingen fastighetsskatt för stadigvarande bostäder.
Om kommunalskatten höjs med en procent till 17,5 procent ger det drygt 2,2 miljoner i skatteintäkter.
Läs mer i papperstidningen! (pd)