DELA

Budgeten godkändes i lagtinget

LAGTINGET. Inga förändringar gjordes i finansutskottets betänkande om budgetförslaget 2011 när lagtinget klubbade igenom det i går.
Budgeten för år 2011 är godkänd av lagtinget. Vissa omröstningar krävdes, men regeringspartierna höll för det mesta ihop och röstade igenom finansutskottets betänkande.
Däremot röstade talman Roger Nordlund (C) och Anders Englund (C) med socialdemokraterna i frågan om att även Mariehamns ska få landskapsbidrag för kollektivtrafik. Men förslaget fick inte tillräckligt understöd.
Englund röstade också med socialdemokraterna i Camilla Gunells reservation i den allmänna motiveringen. Gunell ville ha en tydligare ansvarsfördelning mellan kommun och landskap i fråga om äldrevården, allmän tandvård och en utredning över möjligheter och kostnader för hälsovårdarberedskapen i skärgården.
Lagtinget tar nu paus över jul och nyår och återkommer den 10 januari då man bland annat ska behandla ett förslag till ny finansförvaltningslag.

Nina Smeds