DELA

Budgeten är en bra grej – faktiskt

Hur få fler unga engagerade i politik?
Det går inte bara att dyka upp på en ungdomsgård och fråga ”hur de vill ha det” med allt. Det gäller för de unga att förstå sammanhangen först och att lära sig tänka i nya banor. Detta sades vid ett seminarium i fredags.
– Budgeten är en bra grej, mycket avgörs i där, det borde ungdomarna lära sig, sa Victoria Sundberg.
I fredags samlades ett 20-tal politiker i lagtinget för att snacka ung politik och ungdomspolitik.
Det var etablerade lagtingspolitiker och unga medlemmar av de olika partierna. De var samtliga inbjudna av Lotta Angergård, nybliven ungdomskonsulent som har ett tremånadersvikariat på 60 procents tid.
– Min uppgift är att utarbeta ett ungdomspolitiskt program. Som en del av det kan det vara läge att sparka igång ett ungdomsråd igen.


Vilande ungdomsråd
Just nu avvaktar hon det nya lagtinget för vidare besked om det fortsatta arbetet.
Ungdomsrådet har den senaste tiden fört en tillbakadragen tillvaro. Tidigare år har rådet arrangerat ungdomsparlamentet, där mer eller mindre okonventionella frågor har ventilerats, exempelvis gratis mensskydd.
Rådet har också varit en remissinstans till landskapsregeringen. Ungefär en gång i månaden har det sammanträtt.
Senaste ordförande var Gunilla Schåman. Hon slutade i våras och nu finns ingen ny ordförande och egentligen in get ungdomsråd heller.
– Det märkliga är att fast jag är intresserad av politik, så visste jag inte att rådet fanns förrän för en månad sedan, säger Simon Pellas från Godby, lussestuderande och centerpolitiker.


Bra dag
Han och Viktoria Sundberg, tidigare medlem av ungdomsrådet och numera vice partiordförande i frisinnad damverkad, pratar Nya Åland något med efter avslutat seminarium.
Både är nöjda med dagen. Speciellt bra tycker de det var att så många etablerade politiker visade sitt intresse och deltog kortare eller längre tid.


Politiska mess
Mer information till alla ungdomar om politik är nödvändigt, anser de också.
– Jag skulle önska ett ungdomsråd som sammanträdde kanske var fjortonde dag och höll sig informerat om alla aktuella frågor, säger Simon Pellas. Man borde kunna samarbeta med lokaltidningarna också. Gärna i form av en messpalt dit ungdomarna får meddela sina olika åsikter och önskemål.
Victoria Sundberg är numera för gammal för ungdomsrådet. Strecken dras vid 25 års ålder. Hon satt med 1999.
Numera betonar hon att kunskapen är viktig, annars blir det inget allvar eller tyngd bakom rådets arbete. Som exempel nämner hon budgetarna, både landskapet och det kommunala budgetarbete.
– Det är budgeten som är det viktiga medlet. Det är inför budgeten som det avgörs vad man ska satsa på, vart pengarna ska gå.
Vad är då ungdomsfrågor?
– Det måste de unga själva avgöra, säger Simon Pellas. Vårdfrågor engagerar. Mycket mer än man tror.
Vad händer nu?
– Det här är en jättebra början, säger Victoria Sundberg. Nu gäller det att fånga upp de ungdomar som har intresse och att på olika sätt göra ung politik synlig. Det här är bara början.

KIKI ALBERIUS-FORSMAN

kiki@nyan.ax