DELA

Brutna löften om vindkraftsstöd upprör

LAGTINGET. Vindkraft, sjötrafik och stöd till lantbruket ledde till mest debatt i lagtinget när förslaget till första tilläggsbudget för i år var uppe på agendan.
Vad hände med alla de positiva löften om att Åland skulle omfattas av stödsystemet för förnyelsebar energi? Oppositionen var förvånad över att landskapsregeringen ger ett eget stöd till vindkraftsbolagen istället för att fortsätta trycka på att även åländska bolag kan ta del av inmatningstarifferna.
Även frågan om det är dags att räkna om grunden för klumpsumman kom upp eftersom Åland själv måste betala för det man i riket får från staten, stöd till förnyelsebara energikällor.
– Vi har gjort vårt yttersta i den här frågan, svarade finansminister Mats Perämaa (Lib). Det finns en intäkt i bakgrunden för accisen. Staten höjer skatten vilket via klumpsumman ger oss mer inkomster.
– Men vad är orsaken till att ni misslyckats med inmatningstarifferna när det sagts att ni var politiskt överens, sade Roger Jansson (M).

Valvindar
Finansministern medgav att det inte varit särskilt lätt att inför riksdagsvalet driva på frågor som gynnade svenskspråkiga. Han vidhåller dock att avgående näringsministern Mauri Pekkarinen (C) gav ett löfte om att Åland ska vara med i stödsystemet..
– Efter ett möte med minister Pekkarinen sade någon, och det var inte jag, att ”det var ett tydligt löfte, nu är det i hamn”, sade minister Perämaa.
Men vad som sedan hände är oklart.
Danne Sundman (Ob) föreslog ett eget åländsk system med inmatningstariffer eller ett samarbete med Sverige och Norge. Camilla Gunell (S) var också inne på eget system som kunde fungera parallellt med det i riket.
Tilläggsbudgeten ska behandlas av finansutskottet innan den kan godkännas av lagtinget.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds