DELA

Brunnsvattenprov ska tas inför provborrning

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM rekommenderar att vattenprov ska tas av vattnet i brunnen på den fastighet i Lemland Vessingsboda där landskapets trafikavdelning vill provborra för ett eventuellt tunnelbygge till Föglö.
Brunnen ligger mindre än 100 meter från borrhålet och prover ska tas både före och efter borrningen.
ÅMHM konstaterar samtidigt att markägarens tillstånd behövs för provborrningen. Något sådant finns inte. Däremot finns tillstånd av den markägare på vars mark två provhål ska borras i Föglö Bråttö.
Risken är att saltvatten tränger in i brunnen eftersom rapakivigranit enligt ÅMHM lätt vittrar sönder och är särskilt benägen för sprickbildningar. Sannolikheten att man träffar på existerande sprickor eller skapar sprickor i samband med borrning är särskilt hög just i rapakivigranit.
Det saknas också godkännande från en del markägare till de samfällda vattenområdena. ÅMHM har i ett brev från den 8 oktober uppmanat landskapsregeringen att ansöka om miljötillstånd för samtliga vattenföretag som ingår i berggrundsundersökningen, men trafikavdelningen har meddelat per telefon att man vill att myndighetens beslut ska föregås av endast miljögranskning. (ao)