DELA

Broschyr om vård på svenska

Folktinget har låtit trycka två broschyrer som ger praktiska råd för patienter som måste uttrycka sig på det andra inhemska språket.
Broschyrerna heter ”Pohje – vad är det?” och innehåller en rapport som sammanfattar lagstiftningens bestämmelser om patientens språkliga rättigheter i Finland. Rapporten innehåller också praktiska råd om hur man med enkla handlingar i vardagen kan göra vardagen enklare för patienten.
En mindre broschyr ger praktiska råd för bättre service på svenska. Både patienten, personalen, hälsocentralen och direktörer får instruktioner om hur man kan bemöta svenskspråkiga patienter.
Broschyrerna skickas ut till beslutfattare och vårdpersonal i hela landet. (ke)