DELA

Bro på Kimitoön inspirerar Vårdö

VÅRDÖ. En bro i Kimito intresserar Vårdös kommunpolitiker. Lövöbron kan bli en förebild för den planerade bron mellan Vårdö och Sund.
Anders Englund, kommunfullmäktiges ordförande har tagit ett initiativ till en studieresa för att studera Lövöbron i Kimito i Åbolands skärgård.
– Jag har läst om den i tidningen och har sett att den har samma längd som en bro skulle vara över Prästösundet.
Han har också sett att kostnaden, sju miljoner euro, är betydligt lägre än de siffror man pratat om på Åland för den nya Vårdöbron. Därför ser han en möjlighet i att kunna använda sig av Kimitoöns erfarenheter för att få till stånd den planerade bron.
Studieresan företas troligen i slutet av januari och kommunen bjuder in lokala förtroendevalda och tjänstemän, men även landskapsregeringens berörda politiker och tjänstemän.
– Vi ordnar att vi får träffa entreprenörer och kommunens representanter och höra deras funderingar.
Bron i Lövö tas i bruk i maj. Bron förbinder Hitis skärgård med fasta Kimitoön och ersätter Lövö färja. Den blir 463 m lång, med 18 meter frihöjd. Man kan jämföra med den bron som finns på Vårdö mellan Töftö och Vargata, som har en frihöjd på åtta meter. Den nya Vårdöbron måste ha en frihöjd på 24-27 meter har Sjöfartsverket sagt. Men det är inte Englund nöjd med.
– De säger att den måste vara så hög på grund av att det är en handelsled, men är farleden viktigare än landtrafiken?
Ju högre bro desto längre blir den och dyrare. Enligt Englund är det sällan som några större fartyg trafikerar sundet mellan Prästö och Töftö. Det är något fartyg som transporterar flis. Annars kör de större fartygen via Ängösund.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds