DELA

Bro eller inte… frågan för Vårdö

Färjan är ett trygghetsfilter. Så resonerar många vårdöbor och är skeptiska till en bro över Prästö sund, enligt fullmäktiges ordförande Anders Englund.
– Däremot får man ta sig en tankeställare om det är ett nej till en bro som skulle fälla den norra linjens trafik på Vårdö, säger Enlund inför årets val.
Man får röra sig ganska långt i framtiden när kommande stora frågor, och eventuella tvistefrågor, som berör Vårdö kommun skall ställas. En bro mellan Prästö och Töftö är inte aktuell på flera år ännu.
I dagsläget verkar allt frid och fröjd i kommunen, de stora investeringarna har gjorts, eller är på väg att slutföras.

Vårdöbron bra
Men som skärgårdskommun är Vårdö extra beroende av bra kommunikationer, även om ”den förtrollade ön” med dagens kommunikationer närmast kan betraktas som en randkommun på fasta Åland. Bron mellan Töftö och själva Vårdö stod klar i början av 80-talet.
– Vi är den enda skärgårdskommunen som haft en kontinuerlig befolkningstillväxt sedan trafiken blev utbyggd med bro och vajerfärja. Det beror på trafiken, och förstås det gynnsamma läget närmast fasta Åland av alla skärgårdskommuner.
Vad tycker du då om en bro också över Prästö sund?
– Det är en svår fråga. I dagens läge tror jag majoriteten av vårdöborna inte vill ha någon bro, vi har en välfungerande trafik över sundet idag som tillika utgör ett säkerhetsfilter, om man utrycker det så.
Mot vad?
– Ja, ett trygghetsfilter i viss mån, de har koll på färjan vad det rör sig för folk. Så uttrycker sig vårdöborna.
Att Vårdö är en skärgårdskommun som inte är sammanbunden med fasta Åland har också en poäng, menar Anders Englund.
– Vi har många turister som ofta kommer till Sund för att se på Kastelholm och Bomarsund och så vill de uppleva en skärgårdskommun också. Det har de möjlighet göra på samma dag när de åker till Vårdö. Det är en omtyckt resrutt.
Skulle en bro ta bort skärgårdskänslan?
– Lite tror jag nog, jo.

Sommarfärja
Viktig för turismen på Vårdö är också den norra skärgårdslinjen från Hummelvik till Kumlinge och Brändö.
– Knipan blir ledig när nya Föglöfärjan kommer i trafik vintern 2009. Vi vill ha en utökad trafik sommaren 2009 med en parallellfärja på norra linjen. Det tog vi, Kumlinge och Brändö upp till diskussion med landskapsregeringen i tisdags.
Innebär inte kortruttsdiskussionerna ett hot mot norra linjen?
– Kan finnas vissa signaler om det, men vi skärgårdskommuner är alla eniga om att norra linjen ska fortsätta.

Ny färjlinje
En helt ny linje är också på förslag från Vårdö kommuns sida. Några turer från de sydliga öarna Ängö och Bussö, som annars har sin trafik till Lumparland, till Töftö.
– Äppelodlarna har lager i Vårdö, så det handlar mest om näringslivstransporter, men även någon tur på sommaren skulle vara bra. Då skulle linjen kunna fungera som cykelfärja också. Vi har ju en reservfärja som ligger vid färjfästet i Töftö som går att använda.

Entreprenörer
Men allt handlar förstås inte om trafikfrågor, inte ens på Vårdö. Företagarandan finns sedan gammalt i Vårdö, och lever kvar enligt Anders Englund.
– Vi har haft fördelen att ha många duktiga entreprenörer både inom byggsektorn, turistnäringarna och jordbruket med äppelodling och växthusodlingar och gårdar med djurhållning. Det ger arbetsplatser och är en grundförutsättning för att ha en levande kommun som håller igång butik, post och bank.

Starkt rustade
Vårdö är ändå en pendlingskommun, med över hälften av arbetskraften som åker på jobb till fasta Åland.
– Därför är det en utmaning att skapa arbetstillfällen inom kommunen. Vi har redan en bra utbyggd barndagvård och en fin skola, plus att åldringsvården är rätt bra ordnad. Vi är redan ganska starkt rustade och kan erbjuda en god miljö för inflyttade.
Samarbetet med norra Ålands kommuner är redan väl utbyggt och någon kommunsammanslagning finns inte i tankarna.
– Det har aldrig funnits i vår tankevärld i våra beslutande organ.
Anders Englund är veteran i kommunpolitiken, han blev invald redan som 21-åring, snart 30 år sedan.
Någon partipolitik existerar inte i det kommunala, utan lista A och lista B, med nio kandidater vardera, är närmast en geografisk uppdelning. Nio platser står på spel i fullmäktige vid valet på söndag.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax