DELA

Brister i medicinsk rehabilitering

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) fullföljer inte sina uppgifter angående medicinsk rehabilitering anser Förtroenderådet.
– Det verkar så, att man inom Ålands hälso- och sjukvård inte har organiserat uppgiften att ge ifrågavarande rådgivning och handledning på ett ändamålsenligt sätt, skriver rådet i ett pressmeddelande.
Bristerna är att det inte finns en rehabiliteringshandledare utan dess uppgifter i viss mån sköts av några handikapporganisationer, trots att det enligt den nya lagen ska skötas av ÅHS.
Förtroenderådet är en opolitisk påtryckningsgrupp, tillsatt av Ålands landskapsregering, som ser efter patienternas och klienternas ställning. (ns)