DELA

Brister ännu på fårgård

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM hittade brister i fårhållningen vid en inspektion på Ulfsby gård i Jomala i januari i år, och vid en ny inspektion i oktober kunde förseelser åter noteras, bland annat ett högt betestryck.
Därför har ÅMHM ålagt djurägaren en rad villkor som måste uppfyllas. Senast i januari nästa år ska en åtgärdsplan för 2010 lämnas in med information om hur många djur fårägaren har tänkt ha nästa år, vilka betesmarker han har och hur många får som hålls samtidigt på samma bete, hur tilläggsutfodringen och tillgången på vatten är ordnad, när och hur många djur som stallas in, hur tillsynen över djuren planeras och vilka mediciner och veterinärbehandlingar djuren har fått.
Under hela nästa år och också 2011 ska djurägaren hålla ÅMHM informerad.
ÅMHM rekommenderar att djurägaren stallar in samtliga djur under vinterhalvåret. Under de två kommande åren ska djurägaren kontinuerligt informera myndigheten om vilka djurgrupper som hålls var, vilka som flyttas, vart de flyttas och när. I dokumentationen ska djurgruppernas storlek framkomma. (ao)