DELA

Bristen på audionomer bekymrar hörselskadade

Hörselavdelningen på ÅHS har just nu två audionomtjänster som inte är tillsatta. Orsaken är att det är brist på audionomer i hela Finland – särskilt svenskspråkiga sådana.
– Vi har alltid haft problem med att rekrytera just audionomer eftersom det är så få som utbildar sig, säger Åsa Friman, vikarierande överskötare på hörselavdelningen.

Audionomer har bland annat som uppgift att diagnosticera och behandla hörselproblem, samt att prova ut hörselhjälpmedel. På ÅHS finns det två tjänster, men ingen av dem är tillsatt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många utbildade audionomer som kan svenska i Finland. Att rekrytera från Sverige är inte ett alternativ, eftersom de svenska utbildningarna inte uppfyller finska krav.
– Här måste en audionom även vara vårdutbildad, vilket inte är fallet i Sverige. Bristen på audionomer är utbredd i hela landet, men det är ännu värre när det gäller svenskspråkiga audionomer eftersom de flesta utbildningar i Finland hålls uteslutande på finska, säger Åsa Friman.

ÅHS har haft en audionom anställd på provanställning, men personen i fråga blev av olika skäl inte erbjuden att fortsätta. Efter veckoslutet står därmed ÅHS helt utan audionom och tvingas lösa situationen provisoriskt genom att hyra in en konsult.
Patrice Karlsson som arbetar på Medimar ska ta över en del av arbetet. Vi har använt oss av den lösningen förut och det har fungerat bra. Men det mest önskvärda vore ju naturligtvis att ha två audionomer på plats, säger Åsa Friman.

Läs mer i onsdagens Nya Åland.

Carin Karlsson

carin.karlsson@nyan.ax