DELA

Brist på praktikplatser för yrkesträningen

De studerande på yrkesträningsprogrammet på Ålands yrkesgymnasium riskerar att bli utan praktikplats i vår. Skolan har svårt att hitta företag som är villiga att ta emot praktikanter.
– Vi upplever att det finns en rädsla och okunskap inom näringslivet och kommunerna, säger läraren Kimmo Mattsson.
Programmet för yrkesinriktad specialundervisning och yrkesträningsprogrammet vänder sig till studerande med olika typer av funktionsnedsättningar.Varje termin ska de studerande få chansen att göra praktik. Just nu går 19 ungdomar på yrkesträningsprogrammet och skolan försöker som bäst hitta praktikplatser åt dem alla. I läroplanen finns det rum för kontinuerlig praktik några timmar varje vecka.
– Vi är i behov av olika typer av platser. Vissa av våra studerande behöver platser som har de enklaste jobben, som att bära saker från punkt a till punkt b, vika kartonger eller sopa. Andra skulle kunna praktisera som fastighetsskötare eller i ett restaurangkök, säger Kimmo Mattsson som är programansvarig lärare.
De senaste veckorna har han förgäves försökt ordna praktikplatser år sina elever. Han har skickat en mängd mejl till olika typer av företag – men bara fått svar från ett.
– Med tanke på att det finns 2 700 småföretagare på Åland borde ju någon ha saker som behöver göras. Till exempel ett fastighetsbolag kanske behöver få löv bortkrattade eller snö bortskottad. Det finns många enkla sysslor som andra kanske helst inte vill göra, men som som våra studerande skulle vara glada över att få utföra.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén